Toa temperatuuri muutmine ühe kraadi võrra mõjutab küttekulusid olenevalt maja soojustusest 3–5% võrra, sedastas TTÜ elektroenergeetika instituudi mõne aasta tagune soojussäästu ettekanne.

Seega – kui küttearve oli jaanuaris näiteks 200 eurot ja toas sooja keskmiselt 22 kraadi ning soov on arvet vähendada 50 euro võrra ehk 25%, tuleks toatemperatuuri ...

.