Kõik selleks, et anda parimat haridust muusikas, balletis ja kaasaegses tantsus. “MUBA tarkus ja tugevus põhineb kolme liituva kooli kogemustel ja põhjalikel teadmistel. Tegemist on ainulaadse kooliga, kus koos on põhikool, gümnaasium ja kutseõpe oma erinevates vormides. Kõrgel tasemel tantsu ja muusikat saab õppida koos üldharidusega,” rääkis Timo Steiner.

Koolis hakkavad töötama kõrvuti väga head erialaõpetajad ja suurepärased üldainete õpetajad, kes annavad reaal-, sotsiaal- ja humanitaaraineid nii, et see toetab muusika- ja tantsuharidust. “Eesmärk on arendada haritud ja eetilist inimest, kes mõtestab kunsti tegemist laiemalt, mõistab oma loometegevuse ühiskondlikku mõõdet,” rääkis MUBA hariduse ja harituse loovjuht Heili Einasto.

Kooli on oodatud lapsed ja noored, kel on huvi loomingulise eneseväljenduse vastu. “Me kasvatame õnnelikke inimesi ja võimendame laste loomingulisi tugevusi. Me lähtume sellest, et muusika ja tants on mõeldud kõigile lastele ja noortele,” ütles balleti ja kaasaegse tantsu loovjuht Teet Kask. “MUBA õpilastest tulevad professionaalid ja väga kõrgel tasemel haritud muusika ja tantsu valdkonna eksperdid, kes leiavad tööd muusika- ja tantsuvaldkonnas. Ja kui nad ei suundu tööle kultuurivaldkonda, on nad kahtlemata väga teadlikud kultuurinautlejad.”

Uuele koolihoonele oli püstitatud väga spetsiifilised nõudmised. “MUBA on väga nõudlik hoone, mille puhul tuli arvestada ruumide akustiliste erinõuetega ja tantsimiseks sobilike põrandapindadega. “Muusikaklassid ja saalid on ruum ruumis ülesehitusega. See tähendab, et seinad on paksust betoonist ja igasse ruumi on ehitatud kummipuksidega eraldatud betoonpõrand ning mitmekihilisest kipsplaadist seinad ja lagi. Vajaliku helipidavuse saavutamiseks on muusikaruumidel topeltuksed ja lüüskambrid,” rääkis ehitustööde tellija Riigi Kinnisvara ASi MUBA ehituse juht Priit Püss.

MUBA kolib oma uude majja 2022. aasta juulis ja õpilastele avab uksed septembris.

Taust

Ehitaja: AS Merko Ehitus Eesti, ehitusleping sõlmiti 2020 aasta veebruaris
Tellija: Haridus- ja Teadusministeerium ning tellija esindaja on Riigi Kinnisvara AS
Hoone ideeprojekti autor: austerlasest arhitekt Thomas Pucher ja tema töö nimega “Vaikuse aed”, mille arhitektuurne idee on luua üks salapärane koht linnaruumis. Hajutades hoone funktsioonid krundi äärtesse, tekib selle keskele avatud ruum - “vaikuse aed”. See vaikne ja rahulik paik annab võimaluse sügavaks mõtisklemiseks otse kesklinna südames, olles samas ümbritsetud elava majaga täis kunsti, tantsu ja muusikat.
Peaprojekteerija: Kolm Pluss Üks OÜ arhitektidega Markus Kaasik ja Hanna-Liisa Mõtus
Sisearhitektuur: T43 sisearhitektid koosseisus Ahti Grünberg, Tõnis Kalve, Kadi Karmann ja Mari Põld
Ehituslepingu maksumus ca 35 miljonit eurot
Igapäevaselt töötab objektil umbes 200 inimest, kokku on oma panuse andnud üle 1500 inimese.
Objektil on kasutatud:
20 830 kipsplaati
11 600m² parketti ehk 9 miljonit lippi
58 ventilatsioonisüsteemi
37 km küttetorustikku jne