Ringkonnakohtu otsusele eelnes Pärnu maakohtu otsus, mis mõistis Tarrastele 20 aastat vangistust. Tarraste seda edasi ei kaevanud, küll aga tegid seda lähedased ja prokuratuur. Esimese kohtuastme otsuses mõistetavalt pettunud ohvrite lähedased leidsid ringkonnakohtust selle väiksegi rahulolu, mis õigussüsteem neile pakkuda suutis. 

Tarraste on aga nüüd otsustanud, et eluaegne vangistus talle õiglane pole...

.