Reps näitab avalikult oma kindlameelsust ja astub süüdistusele enesekindlalt vastu. Saal, kus süüdistust arutatakse, asub kohtumaja neljandal korrusel. Ehkki garderoobist saab sinna märksa otsem ja kergema vaevaga liftiga, näitab Reps oma sitkust ja läbib iga korruse nimelt kohtutreppe kulutades. Isegi spordimees Mati Alaver läks mõne aasta eest samale korrusele liftiga ja advokaadi saatel. 

Poliitikas tundvat Reps end kõrvaletõrjutuna. Vanad võitluskaaslased ütlesid, et Reps on küll suurepärane poliitik, nutikas ja tark, kuid maksumaksja raha isiklikuks otstarbeks kulutamine on niigi pidevalt korruptsioonikahtlustega rähklevale erakonnale liiast. Nenditakse, et erakonna tuumik, aga eriti veel erakonna lihtliige ja baasvalija on Repsis ikka väga pettunud.