Samas on iga normaalne inimene, kellel on televiisor, raadio või internet kahtlemata kuulnud vähemalt ühte Nirvana laulu.