Subutexi uskumatute seikluste lõpusirgel saab selgeks, et tegemist polegi suvalise joobarite ja lakkekrantside kambaga. Kui teise osa lõpus polnud päris klaar, mis suurt asja Despentes’i tegelased ajavad, siis „Vernon Subutex 3” asetub Prantsusmaa ühiskonna jaoks pöördeliste sündmuste keerisesse. 2015. aasta Pariisi terrorirünnakud raputasid kogu Euroopat, olles kõige surmavamad alates 2004. aasta Madridi rongiplahvatustest.