Aga kui Venemaa peaks otsustama rünnata Balti riike ehk NATO-t, on Rootsi kohe sõjakeerise ohus. Balti mere ja õhuruumi kontrollimiseks kulub Gotlandi saar Venemaale kahjuks vägagi ära.

Enne praegust Ukraina sõda võisid säärased stsenaariumid tunduda „sõjardite” ülepingutatud fantaasiana, aga nüüd... Venemaa on näidanud, et on pea kõigeks võimeline.

Head naabrid Rootsis, kutsume teid üles liituma NATO-ga. See on meie mõlema riigi ja kogu Euroopa ühistes huvides.

Te astusite Euroopa Liitu 1995. aastal, samal ajal kui meie ühine naaber Soome. Ka Soome on jäänud seni NATO-st eemale, kuid praegu on seal liitumine tõsiselt arutlusel.

Meie arvates on Balti mere piirkonna ja kogu Euroopa julgeoleku huvides, kui nii Soome kui ka Rootsi saavad lähiajal NATO liikmeks. Tugev ühine panus julgeolekusse on meie riikide stabiilsuse ja heaolu tagatis. Rootsi, tere tulemast!

LEDARE | Ryssen kommer! Sverige, kom med i NATO!

Bästa svenskar! Det är samtidigt både ledsamt och uppmuntrande att höra att ett aktuellt tema för ert parlamentsval den 11 september är frågan om huruvida Sverige borde gå med i NATO eller inte. Ledsamt på grund av att anledningen till debatten är det horribla ryska anfallskriget som just nu pågår i Ukraina. Uppmuntrande eftersom ni äntligen är redo för att överväga en så stor förändring i er försvarspolitik. Den europeiska säkerhetssituationen har förändrats i grunden.

Till skillnad från de baltiska länderna och Finland saknar Sverige landgräns med Ryssland och er senaste militära konflikt med Ryssland ägde rum för mer än 200 år sedan. Sina militära muskler har Ryssland dock visat för er vid ett flertal tillfällen - allt oftare på senare tid. Ryska ubåtar har strukit längs kusten, ryskt attackflyg har kränkt det svenska luftrummet och spiondrönare har flugits över land.

Om Ryssland skulle bestämma sig för att anfalla Baltikum, dvs NATO löper Sverige omedelbart risken att bli inblandat i krigshändelserna. Gotland skulle tyvärr vara alltför viktigt för Ryssland om man vill kontrollera Östersjön och dess luftrum.

Innan det nu pågående kriget kunde scenarion som denna kännas som överdrivna fantasier av krigsentusiaster. Men nu ... har Ryssland visat sig vara kapabel till nästan allt!

Sverige gick med i EU 1995, samtidigt med vårt gemensamma grannland Finland. Även Finland har hittills valt att stå utanför NATO, men har nu pabörjat diskussioner för en anslutning.

Vi menar att det skulle vara i Östersjöregionens och hela Europas intresse om både Finland och Sverige snarast blir medlemmar i NATO. En stark gemensam satsning på vår säkerhet är den bästa garanten för våra länders stabilitet och välstånd. Välkommen, Sverige!

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid