2019. aasta augustis avaldas Postimees uudise, et TTÜ Nurkse avaliku halduse instituudis skeemitati Euroopa Liidu projektirahaga. Kogu pika loo võib robustselt kokku võtta järgmiselt: Euroopa Liidust saadi kindla töö, OpenGovIntelligence’i (OGI) teadusinnovatsiooniprojekti tarvis raha, mille eest maksti palka ka mitmele tehnikaülikooli töötajale, kes polnud projektiga seotud. Toonast rektorit Jaak Aaviksood teavitati toimuvast, kuid ülikool hakkas projekti rahaasju siseauditiga uurima alles pärast uudise avaldamist.