See pilt peegeldab paraku kõigi Eesti ametite keskmist palgalõhet: eesti naine teenib eesti mehest keskmiselt 300 eurot vähem.

Aprilli alguses hääletas europarlament selle poolt, et vähemalt 50 töötajaga Euroopa Liidu ettevõtetes peaksid palgad olema täiesti läbipaistvad. Ettevõtted oleksid kohustatud avaldama andmeid soolise palgalõhe kohta ja esitama soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava, kui ettevõtte palgalõhe on üle 2,5%.

Mida see Eesti jaoks tähendaks?