Kuidas püsib umbkeelne Garanža endiselt ametis? Ikka Tallinna haridusameti armust. Kuigi 2005. aastast on Garanža juriidiliselt direktori kohusetäitja, täidab ta ikkagi direktori ülesandeid ja seda sooja kohta pole Tallinn temalt võtta tahtnud.