Et vältida ärevuse kasvu selle loo tõttu, rõhutan üle, et riik kontrollib lapsevanemate kõlblikkust ja lapsevanemaks olemise oskusi ainult kahel juhul: kui vanem on lapsele päriselt ohtlik või kui lapsevanemad ise on palunud riigil oma kõlblikkust kontrollida. Viimati mainitu tähendab, et vanem või vanemad on pöördunud kohtu poole, et kohus otsustaks nende endi asemel, kuidas tuleks last kasvatada. Siis lausa peab kohus kõige muu hulgas hindama, milline lapsevanem on ema või isa tegelikult. Huvitaval kombel on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud selliste lapsevanemate arv, kes riiki sel moel appi kutsuvad.