Ühekordse 50-eurose toetuse 30 miljonit eurot saaks perede ja pensionäride hüvanguks targemini kulutada.

Tõsiasi, et suure puudujäägiga lisaeelarve on vältimatu, ei tähenda, et sellega oleks kõik hästi. Esiteks, lisaeelarvel on ka valimiseelarve maiku. Peame silmas eelkõige pensionäridele ja lastega peredele kavandatud ühekordset 50-eurost toetust „energia kõrgemate kuludega seoses”. See novembrisse plaanitud toetus, mille jaoks on eelarvestatud 30 miljonit eurot, kulub paljudele peredele ja pensionäridele kindlasti ära. Ent tegemist on rahakülviga, millel pole ei üldisele toimetulekule ega ka energiakuludega hakkamasaamisele mingit kestvat mõju. Need 30 miljonit eurot saaks koalitsioon perede ja pensionäride hüvanguks targemini kulutada – näiteks vajaduspõhise toetusena ja seotuna energiahindadega toetuse maksmise ajal.

Teiseks, praeguse inflatsiooni ja sotsiaalteenuste defitsiidi tingimustes vajab korralikku läbimõtlemist, mida lisaeelarvega eraldatavate summade eest õigupoolest saab. Üürikortereid napib, koolikohti samuti, psühholoogilise abi andjaid oli liiga vähe juba varem... Eriti põgenike aitamiseks mõeldud summade kasutamise tingimused tuleb kujundada sääraselt, et need aitaksid vähendada ka defitsiiti, mitte ei ajaks lihtsalt olemasolevate ressursside hinda üles.