Eelnõu eesmärgiks on kirjutatud vajadus tagada erakondade rahastamist kontrolliva organi sõltumatus. See põhjendus ei hiilga siirusega.

Riigikohus on 2008. aastal analüüsinud, kas toonane erakondade rahastamise kontrolliks mõeldud riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon (kuhu kuulusid ainult riigikogus olnud erakondade esindajad) on ja paistab sõltumatu. Riigikohus otsustas, et pole põhjust kahelda erikomisjoni sõltumatuses.


Avalehele
66 Kommentaari
Loe veel: