Seni suurim üleeuroopaline vägivallateemaline uurimus toob esile mõtlemapaneva näitaja – tervelt kolmandik naisi on pidanud kannatama seksuaalset või füüsilist vägivalda. See annab välja peaaegu Prantsusmaa mõõtu riigi rahvaarvu – 62 miljonit ohvrit. Eile välja tulnud raport kutsub Euroopa riike üles käsitlema koduvägivalda kui avalikku, mitte aga pereringi siseasja. Mõned riigid on sammu sinnapoole astunud, Eesti aga jäänud tagasihoidlikuks.

Perevägivald annab seda kogenud inimesele, eriti lapsele väära nägemuse suhtlemisest, arusaama, et vägivalla, üleoleku ja jõuga saavutatud enesekehtestusega on võimalik oma tahtmist lihtsalt saada. Perevägivald on tegelikult sotsiaalse kommunikatsiooni väärastunud vorm, mis võib selle tarvitajale tunduda tõhus, kuid mis kõigile teistele on raske ja kannatusterohke. Seetõttu ei saa perevägivalda ohjeldada pelgalt jäämäe veepealse osana ilmsiks tulevate üksikjuhtumite kaudu, vaid seda tuleb käsitleda kui ühiskonnas valitsevat rasket hälvet, millega võitlemine ei ole pelgalt õiguskaitse ülesanne.

Avalehele
26 Kommentaari
Loe veel: