Eile oli austatud ja lugupeetud arsti Adda Mardna 95. sünnipäev. Tartu Ülikooli astus ta 1922. aastal, kolmel viimasel õpiaastal töötas assistendina ülikooli operatiivse kirurgia osakonnas. Tallinna Keskhaiglas alustas dr Mardna tööd 1930, esmalt ilma palgata laboratooriumis, edasi õena ja alles seejärel sai ta tööd arstina. Järgmised viis aastat töötas nüüdne juubilar Tallinna Sisehaiguste Haigla, praeguse Magdaleena Haigla labori juhatajana, tegutsedes ka suurest huvist sisehaiguste vastu samuti siseosakonnas ordinaatorina. 1949 – 1973 oli Adda Mardna Tallinna Keskhaigla siseosakonna juhataja. Neil aastail sai temast tippspetsialist ja organisaator, kes kindla käega, rangelt ja samas õiglaselt juhtis keerulistel aegadel sise-osakonna tööd ühes tollase Eesti suuremas haiglas. Aina juurde õppides ja oma igapäevast tööd analüüsides suurenes tema huvi hematoloogiliste haigete raviprobleemide vastu. Dr Adda Mardnast kujunes Eesti hematoloogilise teenistuse rajaja.

Raske öelda, kui palju on tal olnud patsiente, kuid tema on neist igaüht ravinud suure südamlikkuse ja osavõtuga. Samuti on raske üles lugeda kõigi, noorte ja ka pikemat aega töötavate kolleegide nimesid, kes saanud õppida Adda Mardna juures, kuulata tema ettekandeid või lihtsalt konsulteerida oma keerulisi haigeid. Ta on alati olnud nõudlik – eeskätt enda ja siis ka teiste suhtes. Arstimine on suur kunst ja juubilar on olnud hea interpreteerija.

Adda Mardna on kolme poja, Silveri, Toomase ja Peetri suurepärane ema. Kõigist neist on saanud töökad, tublid ja võimekad mehed, noorim poeg Peeter jätkab ema ja kadunud isa Leo Mardna tööd samas haiglas peaarstina, kus ema alustas.

Adda Mardna on Eesti Naisüliõpilaste Seltsi auväärseim liige. Tal on seltsikaaslastele alati palju öelda. Kadedaks teeb juubilari jaks võtta osa arvukate sõprade ja tuttavate elust. Fantastilise mälu tõttu teab ta mitte ainult nende laste ja lastelaste tegemisi, vaid ka sünnipäevi ja muudki. Võimet hoida mälu nii värskena ei ole kõigile jagunud. Kuigi aastad ja haigused on juubilari aheldanud voodisse, on iga kohtumine temaga kui põnev rännak kirjanduse, muusika ja mitmesuguste sündmuste valdkonda.

Tervist ja veel pikki aastaid heleda leegina põlemist, rõõmu elust, ilust ja inimestest soovib

Eesti Naisüliõpilaste Selts