Patsient operatsioonilaual Foto: Andres Putting

Terviselubadusi hinnati viies suures kategoorias: alkohol ja tubakas, liikumine, tervislik toit, raviteenused ning majanduslik toimetulek. Palju kõneainet on tekitanud tervishoidu lisaraha hankimine, kuid selle juures ei tohi ära unustada haiguste ennetamise ning tervislike eluviiside olulisust.

Alkohol ja tubakas

Alkoholi liigtarvitamise probleemi tõsidust näitab see, et täiskasvanud eestlaste seas hindab vaid 4% enda alkoholitarvitamist liiga suureks, kuid ekspertide hinnangul on see number 30% . EAÜS on arvamusel, et vaatamata piirikaubandusele ei tohiks alkoholi aktsiisi langetada. Keskerakond on ainsana oma programmis välja toonud, et on aktsiisi muutmise vastu.

Alkoholi liigtarvitamise probleemi ei ole valimislubadustes käsitletud kompleksselt. Alkoholiaktsiisi teema on tõstatanud mitmeid tuliseid vaidlusi ning selle tõttu on unustatud pöörata tähelepanu teistele ennetusmeetmetele. Toitlustusasutustes ei ole alkoholi müügil kellaajalisi piiranguid, tänavatel on näha alkoholireklaame ning alkoholi müügilubade arv kasvab.

Rohelised plaanivad piirata alkoholi- ja tubakareklaami ostukohtades ning Keskerakond, SDE ja Isamaa on andnud mittespetsiifilisi lubadusi ennetustöö osas. Kurb on tõdeda, et Eesti ühiskonna jaoks väga oluline teema on jäetud enamikes valimisprogrammides praktiliselt käsitlemata.

Enda analüüsis andsime kõrgeimad punktid Keskerakonna alkoholi- ja tubakapoliitikale. Madalaimad puntkid said EKRE, Vabaerakond ja Reformierakond, kuna soovivad alandada alkoholiaktsiisi ning pole keskendunud ennetusmeetoditele.

Liikumine

Regulaarne kehaline aktiivsus koos tasakaalustatud toitumisega vähendab riski haigestuda südame-veresoonkonna haigustesse, teist tüüpi diabeeti, vähkkasvajatesse ning aitab hoida vaimset tervist ja elukvaliteeti. Eesti elanikest on piisavalt aktiivsed vaid 34% meestest ja 36% naistest vanuses 16-64 eluaastat, koolilaste hulgas on need arvud veelgi madalamad. Seetõttu oleme jõudnud olukorda, kus lausa 55% meestest ja 45% naistest on ülekaalulised.

Reformierakond, Keskerakond, Isamaa, SDE, Vabaerakond ja Rohelised lubavad kergliiklusteede arendamist. Üldjoontes plaanivad kõik analüüsitud erakonnad panustada noorte liikumisharjumuste suurendamisse, näiteks lubavad SDE ja Vabaerakond tagada koolieas lastele vähemalt ühe tasuta sporditreeningu. Spetsiifilisi ettepanekuid täiskasvanute sportimisvõimaluste parandamise osas on välja toonud vaid Vabaerakond. Spordirajatiste investeeringute suurendamises paistsid silma Keskerakond, SDE, Isamaa ja EKRE.

Kõige kõrgemad punktid said liikumist toetava poliitika eest Keskerakond, SDE ja Vabaerakond. Kõige madalamad punktid sai EKRE, kuna on jätnud käsitlemata olulised teemad nagu kergliiklusteed ja noorte trennivõimalused.

Tervislik toit

Kuigi tasakaalustatud toitumine on tervisliku elustiili üheks alustalaks, pole antud teemat erakondade valimisprogrammides piisavalt kajastatud. 67% Eesti täiskasvanud elanikest sööb soovitatavast kogusest vähem köögivilju, 46% sööb liialt vähe puuvilju. EAÜS soovitas erakondadel maksustada suure suhkru- soola- ja rasvasisaldusega toiduaineid ning nende arvelt alandada maksumäära tervislikele toitudele, millest rohkem kui 50% on juur-, puu-, kaunvili või pähkel. Sarnase seisukoha tõi EAÜS välja juba 2015. aasta Riigikogu valimiste eel. Olukord on hoopis halvenenud - 2017. aasta oktoobriga võrreldes on värske köögivilja hind tõusnud 21% ning suhkru hind langenud 21%. Vabaerakond on lubanud kehtestada aia- ja köögiviljadele madalama käibemaksumäära ning sarnase lubaduse on andnud ka Rohelised, kes soovivad vähendada tervisliku mahetoidu käibemaksu. Silma paistab ka Keskerakond, kes plaanib keelustada energiajookide müümise alaealistele.

Antud kategoorias said kõige rohkem punkte Rohelised, Vabaerakond ja Keskerakond.

Raviteenused ja majanduslik toimetulek

Tudengiorganisatsioonina tegeleme eelkõige haiguste ennetamisega ning seega keskendume selle teema esiplaanil hoidmisele. Raviteenuste efektiivsemaks muutmise osas oleme seisukohal, et tervishoidu peaks iga nelja aasta tagant suunama umbes 1% SKP-st. Lisaks hindasime antud kategoorias positiivselt hambaravi käsitlust, esmatasandi rahastuse ja pereõdede õiguste suurendamist. Mõned erakonnad olid välja toonud iga-aastase tervisekontrolli, millel võib olla hoopis negatiivne mõju, sest tehtavatel testidel on üldjuhul madal spetsiifilisus ning need kulutavad raha ja aega, mida saaks kasutada kiireloomuliste haigete raviks.

Raviteenuste vallas sai meie poolt kõige kõrgemad punktid SDE laia käsitluse ja õige fookuse eest. Kõige madalama arvu punkte sai Reformierakond.

Suurem sissetulek on seotud parema tervisega, seega hindasime majandusliku toimetuleku vallas konkreetset plaani tõsta pensione, suurendada omaste hooldus- ja erivajadustega inimeste toetusi. Kõige laiem käsitlus antud kategoorias oli SDE-l.

Vaimne tervis ja gripivaktsiin

Lisaks eelmainitud kategooriatele tunnustame Reformierakonna, Isamaa, SDE, Vabaerakonna ja Roheliste ideid vaimse tervise vallas, kuna Eestis ei eksisteeri vaimse tervise ennetust ja ravi juhtivat riiklikku strateegiat. 2017. aastal lõpetas Eestis 226 inimest enda elu enesetapuga ning see on 15-29-aastaste noorte seas peamine surmapõhjus. Samuti toetame SDE plaani tagada tasuta gripivaktsiini eakatele ja väikelastele, kes kuuluvad haiguse riskirühma. Negatiivsena näeme EKRE plaani vähendada meditsiinilise põhjuseta abortide rahastamist, kuna ligipääs turvalisele abordile on Maailma Terviseorganisatsiooni poolt tunnustatud kui inimõigus.Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsina on meie üks peamisi strateegilisi suundi rahva tervise edendamine. Seega oleme antud analüüsis kõrgelt hinnanud lubadusi, mis on suunatud tervist toetavate hoiakute juurutamisele Eestis. Analüüsi koostamisel pidasime silmas, et lubadused toetaksid võimalikult paljude eestlaste tervist.

erakondade tervisegraafik
EAÜS

Erakondade valimisprogramme analüüsisid Toora Alliksoo, Marie Stefanie Helm, Kelly Hiibus, Iris Ivan, Evamaria Elisabet Keränen, Maris Kluge, Marta Kohal, Taur Lillestik, Anu Parvelo ja Meeri Rahn. Hindamisel nõustas dr. Taavi Tillmann.