Folgirong saabus Viljandi Foto: Kenno Soo

Elroni eesmärk on pakkuda võimalikult kvaliteetset ja meeldivat rongiteenust, mistõttu on meile äärmiselt oluline ka reisijate tagasiside. Meile laekub igapäevaselt nii tagasisidet, mis on aastast-aastasse järjest positiivsem, kui ka ettepanekuid, kuidas reisirongiteenust parendada.

Selleks, et struktureeritult hinnata klientide rahulolu teenusega, viime igal aastal läbi ka rahulolu-uuringu. Uuringus on esitatud nii teenusega seotud temaatilised küsimused kui ka antud igale vastajale võimalus arvamust avaldada – selleks on uuringus eraldi lahter “Mida soovite veel lisada?”.

Nii jooksva tagasiside kui ka rahulolu-uuringu tulemuste põhjal püüame reisijate soove ja eelistusi võimaluste piires ka täita. Samal ajal peame oluliseks, et reisijad mõistaksid, mis on Elroni eesmärk, võimalused ja kuidas teenuse pakkumine tervikuna käib.

Riigile kuuluva ettevõttena on meie kohustus pakkuda võimalikult kvaliteetset reisijaveoteenust ja võimalusel lisateenuseid. Lisateenus on näiteks lisakohad jalgratastele. Kuivõrd reisijate arv näitab järjepidevat tõusutrendi, ei saa me kindlasti istekohti rongis vähendada, et seeläbi rongi rattakohti juurde lisada. Põhieesmärk on ju reisijate vedu, mitte asjade transport.

Kergemate suupistete ja joogiautomaadi näol on tegemist pilootprojektiga, mis sai alguse just reisijate tagasisidest ehk korduvalt laekunud soovidest, et rongis võiks olla võimalik jooke ja kergemaid suupisteid soetada. Testperioodil ootame klientide tagasisidet ning sellest lähtuvalt teeme otsuse, kas ja millistel tingimustel sellega jätkata.