Helir-Valdor Seeder ja Elmar Vaher Foto: Kollaaž

EPLil on õigus - me oleme seda tõesti teinud. Ja kui EPL arvamustoimetuse hinnangul vajab Eesti hädasti uusi makse või maksumaksja rahast ebaõiglaselt ja ebamõistlikult kinni makstud ühistransporti, mille vastu olid ka paljud maakonnad, siis on põhjust ka pahandamiseks, sest meie ettepanekul jäävad uued maksud ja ebamõistlik ühistranspordikorraldus tõesti ära.

Küll aga ei ole õige ega õiglane etteheide, et me oleme kõike seda teinud kokkuleppeid rikkudes. Tasub tähele panna, et nagu nimigi ütleb, on kogu koalitsioonilepe erakondade omavaheline kokkulepe. Ja kui valitsuserakonnad lepivad midagi omavahel kokku teisiti kui koalitsioonileppes, siis ei ole tegu kokkuleppe rikkumisega, vaid lihtsalt uue kokkuleppega.

Riigimehelikud otsused

Ka uute maksude ja maksutõusude ärajätmine on koalitsiooni kokkulepe. See otsus sündis valitsuses küll IRLi algatusel, kuid siiski kõigi erakondade üksmeelse otsusena. Me leiame, et kui mõni kokkulepe on halb või ajale jalgu jäänud, siis tuleb seda muuta, mitte jäärapäiselt ja kinnisilmi läbi suruda halba ja kahjulikku kokkulepet. Me tunnustame koalitsioonipartnereid mitte ainult meie algatuste toetamise eest, vaid ka paindlikkuse ja arukuse eest. Nii uute maksude kehtestamata jätmine ja maksutõusude ärajätmine kui ka ebamõistliku ühistranspordi korralduse ideest loobumine on riigimehelikud otsused, mis teevad valitsusele au, mitte ei ole kokkulepete rikkumised.

Hoopis iselugu on politseiameti peadirektori ametisse määramisega. Nimelt oli siseministrile teada IRLi soov veelkord asja arutada enne Vaheri kandidatuuri esitamist valitusele, et kõik fraktsiooni liikmed saaksid oma küsimustele ammendavad vastused, aga paraku ei pidanud Andres Anvelt kokkuleppest kinni.

Põhjusega küsimusi

IRLi fraktsiooni liikmetel oli Vaheri jätkamises osas põhjusega küsimusi. Organisatsiooni otsuste eest vastutab ikkagi organisatsiooni juht ning 120 miljoni eurone valearvestus ei ole väikene valearvestus. Vastuseta on jäänud, kes ja millisel määral peaks vastutama juhtimisvigade ja valeotsuste eest seoses idapiiri väljaehitamisega. Kas endine minister Hanno Pevkur või PPA juht või mõni teine kõrge riigiametnik. Seetõttu tegime ettepaneku lükata PPA juhi kandidatuuri nimetamine valitsusele nädala võrra edasi, et meie saadikud saaksid fraktsioonis veelkord arutada ja oma küsimustele vastused.

Kokkuvõttes siseminister Anvelti ettepanek valitsusele nimetada PPA peadirektoriks Elmar Vaher näitab seda, et siseministri arvates lasub tehtud juhtimisvigade ja valeotsuste eest suurem vastutus eelmisel siseministril Hanno Pevkuril.