Käesoleva eelnõuga antakse pärast eriolukorra lõppemist terviseametile juurde volitusi inimeste põhiõiguste ja vabaduste piiramiseks. Ma usun, et keegi ei vaidlusta seda, et pärast eriolukorra lõppemist ongi teatud piirangute säilitamine vajalik, aga mure on selles, kas käesoleva eelnõuga rakendatavad piirangud, nende ulatus ja koosmõju on piisavalt selgelt ka kirja saanud.

Õigusselgusetust on väga palju.

Avalehele
35 Kommentaari
Loe veel: