Ilona Leib Foto: Andres Putting

IRLi esimehe Margus Tsahkna äsjane kõne oma erakonnakaaslastele juhtis tähelepanu mitmetele õigetele asjadele. Ennekõike sellele, et IRL jagab kaasvastutust seisaku eest, aga ka seda, et sooviks nüüd langetada suuri tulevikku puudutavaid otsuseid. Suurimaks õnnestumiseks võib pidada ettepanekut muuta erakonna nimi Isamaaks.

Pikemat aega madalaima toetusprotsendiga parlamendierakonna esimehe kõne viitab aasta pärast toimuvate kohalike valimiste kampaania alustamisele. Sellel on olulised eneseuuenduskampaania tunnused nagu (enese-)kriitika toimuva suhtes, lubadus võtta vastutus, suured mõtted ja kujundid tuleviku teemadel ning läbikukkunud brändi nime vahetamine uue, endisaegse hiilguse tunnustega nime vastu.

Tsahkna kõnes oli õigeid ja olulisi osundusi. IRLil on ammu uut sisu ja sitkust vaja, praegusel viisil ei leidu neile ideedele piisavalt toetajaid, kaasaelajaid ja uskujaid.

Isamaa manifest, mida Tsahkna ise tüvitekstiks nimetas, ei anna kahjuks vastuseid Eesti elu seisakust välja liigutamiseks ega sisalda võtit erakonna toetuse suurendamiseks. Manifest, mis oleks pidanud ehk andma suunad tänapäeva kohalike ja globaalsete küsimuste uueks mõtestamiseks ei pakkunud edasiminekut nurgast, kuhu paljude isamaaliste, toredate, vastutustundlike ja eestimeelsete inimeste IRL ennast mänginud on. Peremeeste, sulaste, peninukkide, krattide müütiliste tähendusväljade kohal lendav „innovaatiline suitsupääsuke" ei paku piisavalt usku, et uus nimi mingi uue kvaliteedi mõtlemises või valitsemises võiks tuua. Pigem nügib uueks Isamaaks tituleeritav EKREga koha pärast serval.

Selleks, et Isamaaks muutumine annaks kõrgema lennukaare, peaks looma platvormi, mis on abiks vastamisel neile küsimustele, kuidas lõpetada Eesti elu piduriks olemine, mille Tsahkna sõnastas elegantselt kui seisaku mootoriks oleku.

Tüvitekst, mille taha võiks IRLi valijad koonduda on sellel aastal juba ilmunud. Selle autor ei saa seda praeguseks programmina ellu viia.

Kersti Kaljulaid on avaldanud artikli „Konservatiivnegi mõtteviis võimaldab leiutada" (PM 16.03), mis võiks olla üks tänapäevane konservatiivse ilmavaatega haakiv, selge, tulevikku vaatav ja poliitikuid nende otsustes aitav platvorm. Sellel on tõsisemad tüviteksti tunnused. See tekst on autori poolt vabaks kasutamiseks antud. Mu Isamaa, kasuta see ometi ära!