TOSSAV AUTO Foto: Rauno Volmar

Keskkonnaministeerium on eelmisel aastal oma 2050 aastani kehtivas kliimapoliitika dokumendis visioneerinud, et „kaubaveos eelisarendatakse mere- ja raudteevedu kui kõige energiatõhusamaid kaugveo liike ning kujundatakse ökonoomset kaubavedu võimaldavat intermodaalset taristut." Tõsiasi on see, et kui me teadlikult ei juhi kauba ja reisijate vooge selliselt, et need eelistaks säästvamaid transpordi liike, siis me ei suuda täita oma kliimaeesmärke - seda nii Eesti, Euroopa Liidu kui ka maailma tasandil.

« Avalehele 194 Kommentaari