Eestimaa laul 1988 Foto: Tiit Made arhiiv

Tuletan meelde, et põhiseaduse preambulas on sõnaselgelt fikseeritud, et Eesti on loodud aastal 1918. Tänavu me tähistame Eesti 100. aastapäeva. Iseseisvuse taastamise ajal, ca 28 aastat tagasi oli aga arvestatav hulk inimesi, kes iseseisvuse taastamise asemel soovisid, et Eestist saab uus vabariik, millega seondub kodakondusus ja paljud muud olulised asjaolud.

Paraku peab ikka ja jälle meelde tuletama, et Eesti järjepidevus on reaalne, Eesti on loodud 24. veebruaril 1918. Meeldetuletuse põhjuseks on hiljutised otsused, mis kogumis ja koostoimes võivad ohustada Eesti Vabariigi järjepidevust. Kuigi Eesti parlamendil on väga lai otsustusõigus, ei ole õige asuda murendama oma riiki.

Tuletaksin meelde, et äkitselt otsustati kirikutele anda mitu miljonit eurot. Põhjuseks toodi Nõukogude Liidu õigusvastase okupatsiooniga tekitatud kahjude hüvitamise vajadus. Paratamatult tekkis mulje, et Eesti on ühtne Nõukogude Liiduga (Venemaaga), kellel lasub mingi kahjude hüvitamise kohustus. Küllaltki absurdne, aga välistatud ei ole, et see on teadlik tegevus. Samm suunas, et Eesti Vabariik oleks pelgalt illusioon.

Pealegi, ükskõik missuguse Eesti Vabariigi poolse hüvitise maksame meie – maksumaksjad. Tiit Pruuli oma raamatus „Romantikute Heitlused“, on viidanud öelnud, et lollidelt tulebki raha ära võtta. Kas me tahamegi olla sellised naiivikud ?