Foto: Priit Simson

Võib-olla ei ole nende kolme näite taga ühte niiditõmbajat, aga nõudmiste loogika on küll sarnane: esitada Eesti riigile nõudeid kahju eest, mille tegelik süüdlane on nõukogude võim. Taasiseseisvumisest on möödunud palju aastaid, tol keerulisel ajal tehtud otsuste kontekst on ununenud ja Eesti riik on saanud palju rikkamaks – juriidiliselt võimekal või heade poliitiliste sidemetega inimesel tasub õnne proovida, eks ole? Eriti kui meil on moraalselt väga kohusetundlik ja ajaloolist mälu austav justiitsminister Urmas Reinsalu.

Eesti evangeelsele luterlikule kirikule ja Eesti apostlik-õigeusu kirikule maksis riik Reinsalu vermitud kompromissi alusel kokku 8,3 miljonit eurot toetust. Kirikud soovisid raha okupatsiooni käigus omandiõiguse rikkumisega tehtud ülekohtu heastamiseks, aga Reinsalu maksis neile raha Eesti Vabariigi lunastamata jäänud sõjaeelsete võlakirjade eest. Mõlemad põhjendused on vildakad, võinuks vaidluse ikka omandireformi seaduste raames ära klaarida. Nüüd anti uut inspiratsiooni Eesti Vabariigilt raha nõudmiseks nii neile, kellele tegi liiga NSV Liit, kui ka neile, kellel oli nõudeid sõjaeelse Eesti Vabariigi vastu.

Taasiseseisvumisest on möödunud palju aastaid ja tollaste otsuste kontekst hakkab ununema. Rohkem kui õigluse maksmapanek võib vanade nõuete üles kaevamist toetavaid poliitikuid huvitada hoopis tänuvõlglaste tekitamine või sidrunite korjamine.

Ka sel nädalal uuesti üles kerkinud VEB Fondi teemaga asjatab Reinsalu, kes määras eile Kaido Kama VEB Fondi kahjude eriuurijaks. Eriuurijat on vaja tegelemaks viie riigikogu liikme koostatud otsuse eelnõuga, millega tahetakse panna Eesti Pank (sisuliselt Eesti riik) hüvitama nõudeid VEB Fondi vastu, kuigi eelmine riigikogu tõmbas sellele teemale suuremate emotsioonideta joone alla. VEB Fondis oli sahkerdamist, aga VEB Fondi loomise tingis ikkagi Venemaa tegevus. Võimatu on tagantjärele hinnata, kas näiteks üks visasid nõudlejaid – 1994. aastast laenukontorina tegutsev AS Saare Kalur – oleks individuaalselt Vnešekonombankist raha nõudes olnud edukam. Kindlasti oleks ta pidanud loovutama rasvase osa oma nõudest hämara taustaga vahendajatele.

Rohkem kui õigluse maksmapanek võib poliitikuid, kes toetavad vanade nõuete üles kaevamist ja uute otsimist, huvitada tänuvõlglaste tekitamine või sidrunite korjamine.