Nad on noored mehed ja neile on omased pahed, mis meie kultuuriruumi noortele meestele ikka. Seda ka riskikäitumise puhul. Scoutspataljoni võitlejate ankeetküsitluse põhjal tehtud uurimusest, et ligi pooled võitlejad tarbivad alkoholi määral, mida nimetatakse „ohtlikult paljuks”, ei tohiks seepärast teha järeldust, et Eesti elukutselised sõdurid, võiks öelda kaitseväe eliit, on viinamerre uppumas. Otsesest alkoholisõltuvusest sai selle küsitluse põhjal rääkida 14 puhul.

Kuid mõned murekohad toob see uuring tõepoolest esile. Esiteks see, et alkohol ja relvad ei sobi kuidagi kokku. Mitte et kasarmud oleksid joobnud tegelasi täis – selleks on kaitseväel eeldatavasti piisavalt hästi jõustatud määrustik. Kuid kui relv ja joobnud inimesed on lähestikku, on see risk teistele või endale.

Avalehele
4 Kommentaari
Loe veel: