Foto: Shutterstock

Eilsest Eesti Päevalehest võisite lugeda, et mitme olulise riigiasutuse – politsei- ja piirivalveameti ning riigikoolide – hinnang RKAS-i teenusele on kehv. Üks, mida RKAS-ile tihti ette heidetakse, on aeglane reageerimiskiirus hooldustööde tegemisel. Eesti Päevalehega suheldes demonstreeris ettevõte sama: mitme päeva jooksul ei suudetud või soovitud kliendirahulolu näitajaid kommenteerida.

RKAS-ile on sõnastatud kõlav visioon, missioon ja väärtused. Klientide tagasiside ja Eesti Päevalehega suhtlemise põhjal otsustades eksib RKAS neis öeldust pea kõige vastu. Ettevõtte puhaskasum on küll viimasel kolmel aastal kasvanud, aga kasumi kasv ei saa olla riigiasutustele kinnisvara tugiteenust pakkuva ettevõtte peaeesmärk. Oma missiooni järgi peaks RKAS pakkuma „kliendi vajadusest lähtuvat kvaliteetset kinnisvarateenust”.

« Avalehele 1 Kommentaari