Selle ürituse korraldaja oli Eesti põllumeeste keskliit. Tõepoolest, Venemaa 2014. aastal kehtestatud Eesti piimatoodete blokaad on piimakarja pidajate olukorda halvendanud ja mänguruumi vähendanud. Lisanduvad teisedki faktorid: mõnda aega kestnud võitlus seakatkuga, mis on sundinud seakarju hävitama, ja vihmane suvi, mis on ujutanud heinapalle ja takistanud viljakoristust.

Põllumajandus on ärina mõneti erilaadses seisus. See ei allu üksnes tavalistele turuseadustele, vaid on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika osa. Mitmes tootmisvaldkonnas keelatud riigiabi kasutatakse põllumajanduses eri nimede all üle Euroopa Liidu. Samuti on piimakarja pidajatele makstud top-up-toetust, mida on ka Eesti põllumajandusringkonnad korduvalt nõudnud.


Avalehele
57 Kommentaari
Loe veel: