Foto: Andres Putting

Nagu selgub, on põhjus selles, et Eesti politsei ei saada isegi 60–80 km/h ulatuvate kiiruseületamiste korral välismaalaste aadressidele trahvinõuet. Mõnel määral võib riigi sellist praktikat mõista, sest välismaalasest liiklushuligaanilt trahvi sisse nõuda võib olla aeganõudev ja kulukas, kui ta süümepiinu ei tunne ja maksta ei taha. Ka Eesti reisifoorumitest leiab arutelusid selle üle, kas kusagil Euroopas saadud liiklus-, parkimis- või ühissõidukitrahvi peaks ära maksma või mitte. Paljude kogemus ütleb, et maksmata jätmisest ei pruugi tekkida mingit probleemi isegi siis, kui välisriigi võimud on osanud trahvikviitungi sulle kätte toimetada.

Ei ole normaalne, et välismaalane saab Eestis praktiliselt karistamatult liiklusreegleid rikkuda. Vähemalt trahvinõuded peaks e-riik suutma välja saata.

Suures plaanis on see etteheide Euroopa Liidule. Hoolimata loendamatutest sammudest, mis peaksid infovahetust tõhustama, rahaliste karistuste piiriülest tunnustamist lihtsustama jms, ei ole EL ikkagi suutnud piire sedavõrd lammutada, et eespool kirjeldatud arutelud oleksid jäänud minevikku, trahvinõuded saadetaks alati välja ja makstaks üldjuhul ka ära.

Soome ja Eestiga on veel omaette lugu. Eesti reklaamib ennast ju e-riigina ja ka Soome on digiriiginduse vallas eesrindlane. Juba Andrus Ansipi peaministriks oleku ajal 2013. aasta detsembris sõlmiti koostöölepe andmevahetuskihi X-tee üheskoos kasutamiseks ja arendamiseks. Ja praegu, 2018. aastal ei ole Eesti riik ikka veel suuteline siin liiklusreeglite vastu patustanud Soome elanikelt trahve sisse nõudma!

X-teega jõuti kuu aja eest siiski niikaugele, et valmis sai tehniline lahendus, mis võimaldab Eesti ja Soome mitme registri vahel elektrooniliselt andmeid vahetada. Loodame, et ületatakse ka juriidilised tõkked ja kaugel pole enam aeg, kus liiklusreeglite rikkujad ei saa naaberriigis väljateenitud trahve enam karistamatult ignoreerida.

Illustratsioon: Toom Tragel