Riigikogul tervikuna ja selle üksikutel liikmetel ei olnud selle ettevalmistamises ega läbiviimises praktiliselt mitte mingisugust rolli, kuigi formaalselt muidugi oli aluseks valitsuse esitatud eelnõu, millest üsna pea ja üsna väikeste muudatustega sai haldusreformi seadus. Sellele lisandus hiljem ridamisi muid seadusemuudatusi. Muudatuste plaanide juht oli Arto Aas, kes oli riigihalduse minister Taavi Rõivase juhitud koalitsioonivalitsuses ja keda tuleb pidada ka eelnõu koostamise juhiks.

Eelnõu seaduseks saamine toimus meetodil, mille nimeks on kujunenud „kummitempel". Arvatavasti ei ole olnud ühtki teist eelnõu, mille „menetlemise" käigus oleks riigikogu fraktsioonidel ja liikmetel olnud nii vähe võimalust kaasa rääkida.

Avalehele
13 Kommentaari
Loe veel: