Arvamisi ja vastulauseid on metsateemal esitatud varemgi, kuid seekordne väärib mitmel põhjusel erilist tähelepanu. Tähelepanuväärseid aspekte on vastulauses mitu, kuid keskendun seekord ainult ühele lausele. Nimelt ütlevad keskkonnaagentuuri spetsialistid meile: „Eestis on viimase 15 aasta keskmisena majandatavate metsade raiemaht ja netojuurdekasv olnud samas suurusjärgus (netojuurdekasv natukene suurem).”

Kõigepealt väärib tähelepanu, et sedakorda räägivad keskkonnaagentuuri esindajad meile metsa netojuurdekasvust. Seni on avalikkusele esitatud andmed bruto- ehk jooksva juurdekasvu kohta ja võrreldud seda raiemahuga. Selgituseks niipalju, et brutojuurdekasv on teoreetiline arv, mida pole kunagi võimalik metsast välja raiuda. Raiutavat metsa nii palju juurde ei teki. Netojuurdekasv arvestab ka puude loomulikku väljalangemist, nii et seda võiks tinglikult nimetada „raiutavaks juurdekasvuks”. Aga sedagi vaid ideaaljuhul, tegelikkuses pole võimalik jätkusuutlikult raiuda ka kogu netojuurdekasvu ulatuses.


Avalehele
325 Kommentaari
Loe veel: