Kaja Kallas Foto: Jaanus Lensment

Mart istus Riigikogus minust üle vahekäigu ja seetõttu suhtlesin temaga igapäevaselt. Alati oli ta heatujuline, sageli oli tal mingi asjakohane kommentaar, tihti mingi hea nali varuks.

Puutusin temaga esmakordselt põhjalikumalt kokku 2012. aastal, kui koostasin Riigikogu eetikakoodeksit (Riigikogu liikme hea tava) ning Mart kui pikaaegne Riigikogu liige andis nõu ja oskas suunata ning õigeid küsimusi küsida. Mardi teadmised inimõigustest, kodanike vabadustest, õigusriigist ja rahvusvahelistest suhetest olid laialdased ja ta ei häbenenud oma teadmisi jagada.

Tunnen siiralt kaasa Mardi lähedastele ja sõpradele.

Jääme sinust puudust tundma.