Raimond Kaljulaid hindab uut Eesti märki postiivselt. Foto: EPL/Delfi/Kollaaž

See ei olegi nii tähtis, millised need täpselt on. Peaasi, et on heade disainerite valmistatud ja kasutatavad.

Esmapilgul tundub, et seda eesmärki saadud tulemus täidab ja mõjub usutavalt. Ka väärtused on täpsed.

Kahtlematult on digitaalsus, loodus ja Eesti inimesed Eesti kõige suuremad tugevused. Eriti Eesti inimesed.

Kindlasti tuleb ettevõtjatelt tagasisidet, mille tulemusel saab teha parandusi ja täiendusi. Tuleb ka kriitikat. See on paratamatu.

Kuid internetikommentaaride arvust olulisem näitaja on see, milline on pilt aasta või kahe pärast. Kas ettevõtjad kasutavad loodud graafilisi lahendusi või mitte. See on põhiküsimus.

Ka mina olin veel vähem kui aasta aega tagasi ekspordiambitsiooniga ettevõtte juht, olen käinud loovteenuseid müümas Saksamaal, Inglismaal ja mujal. Kas ma võtaksin välja pakutud graafika kasutusele? Jah, võtaksin.