Krister Paris ja Peep Pahv Tiit Blaat

Sporditoimetuse juhataja Peep Pahv

Alg- ja põhikooli tasemel haridus peab olema kõigi laste jaoks võrdne. Kindel õppeprogramm, kindlad nõudmised ning kõigile lastele võrdsete võimaluste tagamine, ela sa Tallinna kesklinnas või kusagil Kagu-Eesti metsas. Praegune süsteem, kus ennast elitaarseks pidavad või sellesse seltskonda jõudmisest unistavad lapsevanemad poevad kasvõi nahast välja, et nende võsuke pääseks n-ö eliitkooli, tuleks kaotada.

See võis olla 1995. aasta kevad, mil direktor Jüri Vene kutsus meid, Miina Härma gümnaasiumi abituriente, enda juurde. Haridusministeeriumist olla tulemas esindaja, kes tahaks just meiesuguste koolide eristaatuse tühistada. Ega ta ässitanud, niisama mainis...

Ametnikuhärrale anti kah (verbaalselt), nagu jaksati. Aga mõte ei kao – ikka leidub keegi, kes jälle sae käima tõmbab. Eks muster ole sama kui lainetena käivatel üleskutsetel „rikastelt” raha ära võtta või edukaid muul viisil maa külge köita.

« Avalehele 106 Kommentaari