Ekspress Meedia

Analoogiat kasutades, olles majandus-ja taristuminister leppisime kokku põhimõtte, et riigile kuuluva vara juhid, riigile kuuluvate olulisemate ettevõtet juhtkonnas, on juhtidel läbitud julgeolekukontroll. Nii saab tõhusamalt ennetada korruptsiooni, ning kriitilises olukorras jagada ka teavet, mis pole avalik.

ETV+ peatoimetaja ei ole Eestis mõjutu või vähetähtis isik. Olnuna kanali loomise toetaja, meenutan, et kanali mõte oli luua objektiivne, aus ja kaasaegne kanal vastukaaluna Kremli infooperatsioonide mõjule. Mõte idanes enne Pronkssõduri teisaldamist, küpseks sai siis. Tulles algusesse tagasi - ETV+ on objektiivne ja ausa ajakirjandusega vastukaal Kremli moonutatud propagandale.

Soovimata arutada isikut, keskendudes siiski põhimõttele, arvan, et ERRi juht ei ole vist oma rollist ja asukohast aru saanud, kui ütleb, et see oli tema teadlik valik ja selline põhimõte sobib. Olla demokraatia võidukäik, et Vene kodanik saab meil Kremli infovälja tasakaalustavat kanalit juhtida? Ma ei lähe nii kaugele, et küsida, kas näiteks KAPO või mõne Kaitseväe üksuse juhiks sobiks ka vastasvõistkonna esindaja, kuid arvan, et Ringhäälingunõukogul on mida arutada.

Pendli-Endlita teame, et tuleb ka kriitilisi hetki ja valikuid. Alati jääb ka risk, nagu naaberriigis kombeks, tulevad jõulised Vladimir ja Gennadi Venemaal elava peatoimetaja pere juurde ja paluvad tungivalt teha õige valik. Jättes selle kõrvale, näitab sõnum, et Eestis Vene kodanikuks olek on pragmaatiline, kasust tulenev valik, et ERRi juht ja ETV+ juhikandidaat ei mõista miks see kanal on loodud. Ja millise mõju vastu Eestis objektiivse infoga võideldakse. Selliseid hoiakud vaadates ei saa ka, muuseas just Eesti kodanikust maksumaksja varsti enam aru, miks ta peaks seda kanalit ja neid konkreetseid juhte ülal pidama.