Külliki Kübarsepp Foto: Vallo Kruuser

Tänane valitsus on kõigis küsimustes jäänud kaasalohiseja rolli. Tagajärjeks on pettunud ja lõhestunud ühiskond. Väikeriigi jaoks on see traagiline. Me oleme haavatavad.

Kõige enam teeb murelikuks peaministri otsustamatus. Tema nõrk roll erakonnas on takistanud vastu võtmast selgeid ning kiireid otsuseid kasvõi pagulasteemal. Asemele pakutakse külma ja üleolevat suhtumist rahva suhtes. Hoidutakse selgitustest ning aruteludest, jagatakse vaid korraldusi. Ja see on olnud pikaajaline protsess, mis ongi inimesed pettuma pannud - seda oma riigi ja kohati ka kaaskodanike suhtes. See on tohutu riiklik julgeolekurisk.

Korraku Ossinovskit

Vabaerakond soovitab peaministril teha sama, mida tegi tema partner Jevgeni Ossinovski. Läbikukkunud ministrid tuleb valitsusest välja vahetada. Valitsuse koosseis tervikuna on nõrk, baseerudes pigem ustavussuhetel kui riigimehelikkusel. Ja erinevalt Ossinovskist, kelle motiivid ministrite väljavahetamisel olid pisut arusaamatud, oleks Reformierakonna ministrite vahetamiseks põhjused konkreetsed. Urmas Kruuse ja Kristen Michali jätkamine tekitavad valitsusele probleeme juurde.

Michal ei saa jätkata majandus- ja kommunikatsiooniministrina. Tegemist on pikaajalise Reformierakonna juhtivtöötja ja poliitikuga, kes kindlasti otsesemal või kaudsemal moel on osalenud erinevates Reformierakonna rahastamisskeemides. Tallinna Sadamas toimunu (ministri enda sõnul teatakse korruptsiooni viljelemisest seal juba ammu) ei tekita usaldust ühegi riigiasutuse suhtes. Oleme mentaalselt tagasi langenud nõukaaega, kus raha-peseb-kätt oli riigisüsteemis igapäevanähtus.

Michal astus mõne aasta eest seoses Silver Meikari poolt paljastatud kilekotiafääriga justiitsministri ametist tagasi. Juba siis oli selge, et temaga seonduvad kahtlased tehingud. Rõivas vaatas sellest mööda. Enam ei saa mööda vaadata! Seega, ei ole võimalik lahendada Tallinna Sadama juhtumit varem juba korra korruptsioonikahtlusega tagasi astunud ministri poolt.

Maaelu hävitamine

Maaelu on eesti rahvast toitnud aastasadu. Aeg on edasi läinud, kuid süüa soovime me kõik. Erinevatel visiooniseminaridel kujutletakse, et Eesti tulevik on toitu tootev ning maaelu nautiv ja viljelev rahvas. Kuid Reformierakonna juhtimisel käib maaelu hävitamine täistuuridel.

Kunagise keskkonnaministri Keit Pentus-Rosimannuse otsus või otsustamatus aasta tagasi mitte tegeleda haigusohtlike metssigade arvukuse piiramisega on viinud maaettevõtluse hävinemise suunas. Minister Kruuse ei ole suutnud seda kriisi juhtida nii, et kannatajaid oleks võimalikult vähe. Puudub selge nägemus isegi järgmise nädala suhtes. Rääkimata pikaajalisest tegevusplaanist põllumajanduse kriisist väljatoomiseks ja eurorahadest sõltuvuse vähendamiseks. Lisaks sellele veel Venemaa turu ärakukkumisega seotud küsimused. Puuduvad visioonid ja riiklikud tegevused.

Jevgeni Ossinovski tegi erakonna juhi positsioonilt mõneti päris julgeid otsuseid valitsuse koosseisu muutes. Sama julget ja isegi julgemat sammu ootaks peaminister Rõivaselt Reformierakonna ministrite osas. Kruuse ja Michal on selgelt valitsuserakonna nõrgimad lülid. Praegu on aga valitsusjuht kõrvaltvaataja rollis, ta vaatab imestunult ja otsustamatult pealt, kuidas Ossinovski ministreid vahetab. Peame lausa meelde tuletama, et tegelikult vastutab valitsusmeeskonna tervikliku toimimise eest peaminister.

Taavi Rõivas tajub kindlasti Euroopas toimuvat täie tõsidusega. Et olukorda mitte kriitilisemaks muuta, tuleb riiklikul tasandil asju avatult ja otsustavalt ajada. Rõivas andis juba kevadel konsultatsioonidel mõista, et ta sooviks luua ja ellu viia suuri visioone, kuid karm partei tagatuba hoiatab teda pidevalt, et liigse improviseerimise korral võib peaministri tool kõikuda.

Jah, tegemist on vanuseliselt üsna noore valitsuskoosseisuga. Nooruse asi on olla idealistlikult suunatud suurtele tegudele, mitte poliittehnoloogilisele võimu jagamisele ja võimul püsimisele. Kaalugem riigimehelikult, mitte parteihuvidest lähtuvalt. Eks, peaminister?!