Turvaline seks Foto: Ilmar Saabas

Väikese inimese igakülgseks ja turvaliseks arenguks tuleb talle anda ka seksuaalkasvatust ning ühtlasi rääkida sellega seotud ohtudest, sh seksuaalsest väärkohtlemisest. Aga kuidas teha seda lapsele sobival moel ja mitte liigselt hirmutades?

Väikese lapse seksuaalkasvatus on keha-, tunde- ja turvalisuseõpetus

Seksuaalkasvatus on lapsele teadlikult õige info andmine ja käitumise õpetamine ning nende teemadega seoses lapses turvatunde kujundamine, samuti lapse kaitsmine seksuaalse väärkohtlemise eest. Suurim roll lapse teadmiste ja suhtumise kujundamises on lapsevanemal, aga lapsed õpivad kogu aeg ja kõikjal ning seetõttu on iga lapsega tegelev täiskasvanu ühtlasi tema seksuaalkasvataja.

Avalehele
60 Kommentaari