Koduvägivald LAVASTUS Foto: Jaanus Lensment

See pole juhtunud iseenesest. Peaprokurör on teinud ohvrite toetamise nimel teadlikku ja sihikindlat tööd. Viis aastat tagasi püstitas prokuratuur lähisuhtevägivalla valdkonnas viis väga selget eesmärki:

❗️menetluspraktika peab muutuma kannatanukeskseks;
❗️ühiskonnas tuleb teadvustada teema tõsidust ja soodustada teavitamist sellistest kuritegudest;
❗️lastega seotud asjad esmatähtsateks, neid lahendatakse eelisjärjekorras;
❗️sotsiaal- ja justiitssüsteem peavad hakkama toimima koos;
❗️õigussüsteem peab ära kasutama eriteadmisi arstidelt, psühholoogidelt, terapeutidelt, psühhiaatritelt, et olla vägivallavastases võitluses võimalikult tulemuslik.

Täna, viis aastat hiljem olen üle Eesti valdkonnas töötavate ekspertidega kohtudes saanud kinnitust, et seatud eesmärgid ei jäänud sõnadeks paberil.

✅ Juba 2015. aastal toimusid esimesed suuremad kohtumised prokuröride ja arstidega (sealhulgas nii naistearstide kui ka psühholoogidega).

✅ Täna toimib kõigis Eesti piirkondades kannatanute heaks laiapõhjaline ning igapäevane koostöö prokuratuuri, politsei, naiste varjupaikade, psühholoogide, arstide ja ohvriabi vahel. Olen oma silmaga näinud ja võin kinnitada, et koos pingutatakse ohvrite toetamise nimel.

✅ Lavly Perlingu suunamisel saadeti lähisuhtevägivalla valdkonnas tegutsevad prokurörid koolitustele. Iga piirkond sai selle valdkonna eest vastutava prokuröri, nende kontaktandmeid jagati teiste organisatsioonidega.

✅ Täna tegutsevad nii prokuratuuris kui ka politseis spetsialiseerunud ja koolitatud inimesed. Lisaks koolitustele suunatakse prokuratuuris valdkonnaga tegelema inimesi, kelle empaatiavõime ja teadmised lähisuhtevägivalla olemusest aitavad ohvreid paremini kaitsta.

✅ Lisaks hakati praeguse peaprokuröri eestvõttel planeerima konkreetseid tegevusi, kuidas muuta menetlus kannatanukesksemaks, vähendamaks ohvri täiendavaid kannatusi ruineerivate ülekuulamiste ja korduvläbielamiste näol. Tõenditena hakati kasutama politsei vormikaamerate ja hädaabikõnede salvestusi ning kõrvaliste inimeste kaudseid tunnistusi.

✅ Esimest korda töötab prokuratuuris kannatanute õiguste kaitsele spetsialiseerunud riigiprokurör.

✅ Järjest sagedamini ei pea kodust lahkuma enam kannatanu, vaid minema viiakse vägivallatseja.

✅ Paremini on korraldatud ka see, kuidas kannatanu saab abi sotsiaalsüsteemist.

✅ Peaprokurör Perlingu viieaastane töö on andnud väga reaalselt käegakatsutavaid tulemusi. 2017. ja 2018. aasta statistika võrdluses näeme, et kahekordistunud on lähenemiskeeldude kohaldamine, kolmandiku võrra on kasvanud vägistamiste registreerimine, suurenenud on kümne päevaga kohtu ette jõudvate lähisuhtevägivalla juhtumite arv.

Ilmunud algselt autori sotsiaalmeedias.