Foto: Sven Arbet

Eestis on õpetajate miinimumpalk on 1150 eurot, keskmine 1380 eurot. Eesti keskmine palk on 1321 eurot. Statistikaameti palgauuringu järgi jäävad haridusvaldkonnas töötajate palgad allapoole riigi keskmist ehk on 1261 eurot. Sarnast palka saavad ka autode ja mootorrattaste remontijad ning inimesed, kes töötavad laonduses ja veonduses. Ka värskes OECD haridusraportis tõdetakse, et vaatamata viimaste aastate palgatõusule, on meie õpetajate tegelik töötasu üks OECD riikide madalamaid – pea poole madalam kui OECD-s keskmsielt. Õpetajad ise ütlevad uuringutes, et nende amet ei ole ühiskonnas hinnatud – viiepalliskaalal hindavad nad oma ametit lausa 2,2-ga (Õpetajaameti kuvand ja atraktiivsus 2016, TNS Emor). On siis haridusvaldkond meile prioriteet?

Valitsus eraldas õpetajate palgatõusuks lisaraha 10 miljonit, et tõsta miinimumpalk 1250 euroni. Seda on jätkuvalt piinlikult vähe. Ei saa öelda, et suuremaks palgatõusuks raha ei ole. Raha on alati prioriteetide küsimus – tasuta ühistranspordiks leiti 20 miljonit eurot nagu naksti. Selleks, et tõsta õpetajate palk 2000 euroni, läheks vaja 113 miljonit eurot. Eksperdid on välja arvutanud, et rumala valitsemise etaloniks saanud piirikaubandus on meie riigile läinud maksma 181 miljonit eurot. Seega, küsimus ei ole rahas.

Mina usun, et lisaks palkade tõstmisele on oluline kaasajastada ka õpetajate töökeskkonda ning -tingimusi. Me oleme pannud õpetajatele väga palju ülesandeid, kuid töötingimused ei ole neile nõudmistele järgi tulnud. Kool annab tööd tippspetsialistidele, kes tegelevad igapäevaselt meie laste arengu toetamisega. Nende võimuses on muuta väikeste inimeste saatust. Ka uuringud on näidanud, et kui õpilasel on õpetajaga soe suhe, siis ta ka õpib paremini. Kui me tahame, et õpetajad väärtustaksid meie lapsi, siis peame ka meie neid väärtustama ja mitte ainult aktustel, vaid päriselt. Iga päev.

Hea on see, et tegelikult saavad õpetajad aru oma töö olulisusest – enam kui 70% õpetajatest tunnistas eelnevalt viidatud uuringus, et nad saavad oma igapäevatöös teha ühiskonna heaks suuri asju. Nagu arstid ja nii see ongi. Selleks, et õpetajad tunneksid end ühiskonnas väärtuslikena, peame tegema ühiskondliku kokkuleppe tõsta jõuliselt õpetajate palka ning tagama neile mõistliku ja kaasaegse töökeskkonna. Tuleviku nimel. Kas midagi võiks olla tähtsamat?