Foto on illustratiivne. Foto: Shutterstock

Põhjendused, millega "rahvuslooma valimise üks eestvedajaid" Helen Arusoo tuli välja 24. aprilli TV3 teleuudistes, väärivad omaette tähelepanu. Hunt olevat valitud sellepärast, et tema kohta on üles kirjutatud 509 eufemismi ─ rohkem kui ühegi teise looma kohta. 

Saatejuht meenutas vanasõna "heal lapsel mitu nime" ─ ainult et eufemismide puhul see ei kehti. Otse vastupidi, eufemismi ehk kaude ümberütlust kasutati selleks, et nimetatut mitte välja kutsuda. Eufemismide ("hallivatimees", "metsakutsu", "võsavillem" jne) suur hulk näitab hoopis seda, et hunti (muuseas ka "hunt" ise võib olla eufemism) kõige rohkem peljati ja teda kõige rohkem püüti enesest eemal hoida. 

Arusoo resümeeris: "See [suur hulk eufemisme] näitab, mida see loom on meie esivanematele tähendanud..." Jah tõesti, armas eesti rahvas, see näitab, et meie esivanemad on meie nüüdset rahvuslooma kõikidest loomadest kõige enam kartnud. 

Mida siis teha?

« Avalehele 283 Kommentaari