Ajal kui .ee debatt on täis-pöördel  ja nurinat jätkub, tahaksin viidata asjaolule, et meie tippdomeeni .ee omandiõigused on registreeritud juba aastal 1992. Sellest johtuvalt lasuvad Endel ja Jaak Lippmaal ka õigused ning kohustused .ee haldamise suhtes.

Nüüd võiks Eesti riik registreerida uue  tipptaseme domeeni – .EST. See on meile omane tunnus olümpiamängudel, ja maanteedel ning mujalgi. Looksime alternatiivi .ee-le , mis on Eesti geomeetriliseks veebitunnuseks praegu. .EST võiks olla juba puhtalt Eesti riigi veebivara, mille kasutamise õiguse üle saaks kas või rahvahääletusega otsustada. Lisaks on .EST laialt kasutusel olev lühend ingliskeelsest sõnast established, mis tähendab asutatud.

Sellise tippdomeeniga oleks meil lihtsam rahvusvahelisel areenil toimetada. Samuti annab selline domeenilõpp ka brändimiseks paremaid võimalusi.

Leo Siemann