Miks on venelastele 1. juulil heakskiidu andmiseks tehtud põhiseadusmuudatustes kirjas paragrahv, mis kaitseb „ajaloolist tõde", küsib Novaja Gazetas ajaloolane ning sotsioloog Dina Halajeva.Oluliseks sammuks tsensuuri kehtestamisele sai toonase presidendi Dmitri Medvedevi juurde 2009. aastal loodud komisjon „vastutöötamiseks Venemaad kahjustavatele ajaloo võltsimise katsetele". 

Avalehele
25 Kommentaari
Loe veel: