Lasnamägi Foto: Priit Simson

Üheksa kuuga andis Lasnamäe linnaosa loodud komisjon, mis teenindab kogu Tallinna, vaidlusküsimustes ligi 200 konsultatsiooni ning komisjoni abiga sai operatiivse lahenduse üle 60% vaidlusküsimusi. Nendel juhtudel ei pea enam aastaid kohtuotsust ootama.

Just poolte suhtlusraskuste ja inimeste vastastikuse mõistmatuse tõttu tullakse abi küsima, seepärast lõppevad nii paljud juhtumid tihti ka kohtus. Korteriühistute peamised vaidlused on seotud võlgnikega, sagedased on ka uue korteriomandi- ja korteriühistuseadusega seotud küsimused ja seaduse väärtõlgendus. Väga levinud on kaebused ühistu üldkoosoleku otsuste peale.

Korteriühistute vaidluste lahendamise komisjoni analüüsis kõige sagedasemate kaebuste põhjuseid ja teemasid. Nende põhjal koostati korteriühistutele tüüpdokumentide ehk põhikirja ja sisekorraeeskirja projektid, mis on korteriühistutele tasuta kasutamiseks saadaval nii eesti kui eesti ja vene keeles. Tulevikus on kavas luua selline komisjon ka teistesse linnaosadesse.