Asjaajamise viis tekitas juba tollal küsimusi ja osutusi, et tegemist ei ole Eesti huvide eest seismise, vaid isikliku agenda ajamisega.

3.juulil saime teada, et rahandusminister on sõlminud leppe Freeh Sporkin & Sullivan LLP-ga Eesti riigile õigusteenuse osutamiseks rahvusvahelistes rahapesuga seotud uurimistes. Taaskord kinnitas minister soovi saada osa võimalikust trahvirahast ning kiitis palgatuid.

Ajakirjanduse põhjaliku töö tulemusena on nüüdseks selgunud, et palgatud ei ole sugugi nii puhta palega, kui minister on püüdnud seda näidata.


Avalehele
202 Kommentaari
Loe veel: