Foto: Kert Saarma

IRLi poliitik Margus Tsahkna oli üks katuserahade agaramaid laialijagajaid ja teinud seda Riigikogus viimased 11 aastat. Isegi fraktsioonitu Margus Tsahkna kauples ja sai 2017. aastal nö katuseraha, mis tõsi, kanti SDE reale, kuivõrd „katuserahad on fraktsioonide teema“. Seda kinnitas möödunud aastal ERRile ka tollane fraktsiooni juht Kalvi Kõva. Hunt Tsahkna on nüüd lambanaha selga tõmmanud ja püüab avalikkust veenda liigivahetuse edukas operatsioonis. Kuriteo koosseisust polnud juttugi.

Riigiprokuratuuri ukse ees ajakirjanikele ebakindlaid vastuseid andev Igor Taro istus ise Põlva maavanema ametit pidades Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) nõukogus ja hääletas oma maakonna investeeringu poolt. Otsus oli Põlvamaale tegelikult hea, aga Taro ei märganud siis mingit huvide konflikti ega poliitilise korruptsiooni tunnuseid.

Meelis Niinepuu põhiline äri ongi erinevate projektide kirjutamine toetuste küsimiseks, et EAS-i raha ikka kenasti heaks kiidetud saaks. Endine Arengufondi juht Pirko Konsa on olnud üks neist kasulikest kontaktidest.

Vot selline seltskond hakkas järsku muretsema Riigikogu maine pärast.

Loo autor pole samuti katuserahade usku. Minu arvates määrib see poliitika mainet erakonnast sõltumata. Kahjuks tegelevad Jürgen Ligi leiutatud katuserahade jagamisega täna kõik erakonnad ja selle poliitika muutmiseks on vaja leida laiapõhjaline toetus. Aga lepime ühes kokku, eelpool kirjeldatud seltskond pole selle kritiseerimisel lihtsalt usutav.

Artikli esialgset versiooni on muudetud, sest see sisaldas väiteid Priit Alamäe varem Webmedia nime kandnud firma Nortal kohta, mida autor ei suutnud tõendada. Samuti ei leidnud kinnitust algselt artiklis olnud väide Meelis Niinepuu huvide konflikti osas.