Eesti taganes EIÕK artiklitest 5 (isikuvabadus), 6 (õiglane õigusemõistmine), 8 (õigus era- ja perekonnaelu puutumatusele), 11 (kogemisvabadus), samuti lisaprotokollides sätestatud õigusest vara kaitsele, õigusest haridusele ja liikumisvabadusest. Käesolevaks ajaks on EIÕK erinevatest sätetest ajutiselt taganenud ka Läti, Rumeenia, Gruusia ja Moldova. Võimalik, et taganemisi tuleb veel.

Iseenesest on rahvusvahelisest kohustusest taganemine rahvusvahelises õiguses omaksvõetud põhimõte. Siinkohal tõusetuvad siiski mõned küsimused. Läti näiteks ei ole taganenud kohustusest austada isikuvabadust, tagada õiglane õigusemõistmine ja vara kaitse. Miks otsustas Eesti taganeda ulatuslikumalt, ei ole selge.

Samas võimaldavad EIÕK mitmed sätted vastavaid õigusi piirata ilma formaalse taganemiseta, 

Avalehele
178 Kommentaari
Loe veel: