Eestis elab üle 75 000 kodakondsuseta inimese. Foto: Ilmar Saabas

Sellistel inimestel ei ole meessoost eellasi, kes olnuks Eesti Vabariigi kodanikud. Avalikkuseni jõudnud teabe kohaselt keeldub politsei- ja piirivalveamet sellistel isikutel tunnustamast sünnijärgset kodakondsust 1922. aasta kodakondsuse seaduse alusel, mille paragrahvi 19 kohaselt loetakse kodakondsusest vabastatuks “välismaalasega abiellu astunud Eesti naiskodanikud, kui nad kahe nädala jooksul abielu sõlmimise päevast arvates vabariigi piirides vastavale maakonnavalitsuse esimehele või linnapeale, välismaal viibides aga lähemale Eesti Vabariigi ametlikult konsulile või diplomaatilisele esindajale või siseministrile Eesti kodakondsusesse jäämise soovi ei avalda.” Võimalik, et selliseid inimesi on meie keskel palju. Kas midagi on pildil valesti?

Avalehele
59 Kommentaari
Loe veel: