Lageraielank, kuhu on rajatud kuusekultuur Foto: Tiit Blaat

ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon (FAO), ÜRO Euroopa Majanduskomisjon (UNECE), Forest Europe (46 Euroopa riigi ja Euroopa Liidu metsandusalase koostöö kogu), Euroopa Komisjon, Eurostat ja Euroopa Keskkonnaagentuur defineerivad metsa nii: “Mets on maa-ala, mis suurem kui 0,5 hektarit ning kus kasvavad üle 5 meetri kõrgused puud ning puuvõra katab üle 10% sellest maa-alast, või puud, mis on võimelised selle künnise antud alal saavutama.” Mets ei hõlma maad, mis on kasutusel põllumaana või linnamaana. Teisisõnu: lageraie järgne mets on samuti mets.

See definitsioon ei pruugi kõigile meeldida, kuid sellele vaatamata ei saa metsa oma huvidest lähtudes ümber defineerida ja öelda, et metsastatistika valetab. Selline tegevus ei aita kuidagi arutelu metsanduse üle edasi viia ega too ka metsadele mingit kasu. Eesti metsadele on kasu sellest, kui inimesed, kellele mets korda läheb, end metsateadusega rohkem kurssi viivad. Nii saab metsade jaoks midagi reaalselt kasulikku ära teha.

Räägitakse ka, et mets ei ole ainult puud ja nendest saadav puit, vaid et mets on ökosüsteem. Loomulikult. Seda, et mets on ökosüsteem, teab ka iga metsaomanik ja -majandaja. Aga ka seda, mis täpselt on ‘ökosüsteem’, teavad metsandusliku ja seda hõlmava haridusega inimesed ilmselt paremini, kui inimene tänavalt.

« Avalehele 90 Kommentaari