Metsalangetamine Foto: Ester Vaitmaa

Ajalehtedes ja sotsiaalmeedias peetavas metsadebatis kõlab väga tihti seisukoht, et Eesti metsades peaks piirama lageraiet ja selle asemel majandama metsi püsimetsana. Ent püsimetsandust saavad endale lubada ainult heade teadmistega oskajad inimesed looduskaitsealal ja väiksemates eravaldustes. Valdavaks puiduvarumise viisiks Eestis ja naaberriikides jääb ka tulevikus siiski lageraie.

« Avalehele 292 Kommentaari