Urmas Paet Foto: Karli Saul

Innovatsiooni ja innovaatilisuse toetamiseks saab senisest paremini ära kasutada ka Eesti välisteenistust. Nii ei pea välisesindustevõrgustik olema enam klassikaliselt riikidepõhine, vaid ka sisu- ja teemapõhine. Nii saatis näiteks Taani oma diplomaadi Silicon Valleysse Kalifornias, kus temast sai maailma esimene "tech ambassador". Üks argumente sellise esinduse loomiseks ka Eestile, on tõsiasi, et ettevõtted nagu Google, IBM, Apple ja Microsoft on nii suured ja mõjukad, et nende majanduslik tugevus ja mõjuvõim ületab nii mõnegi riigi oma. Rääkimata innovaatilistest arengutest.

Eestil on seal küll aastaid olnud EAS-i esindaja, kel on oma ettevõtlusalased ülesanded, kuid vaadates kiireid muutusi elukeskkonnas ning Eesti eeldatavaid ambitsioone, siis oleks aeg ühe ettevõtlusorganisatsiooni esindaja tegevusest edasi areneda kogu Eesti riigi esinduseks. Tehnoloogiamaailmas toimuv pole kaugeltki vaid ettevõtlus ja startupid.

Nii teeks diplomaa(t)(did) Silicon Valleys tavapärast diplomaaditööd ehk hoiaks häid suhteid ja looks võrgustikke, ainult et riikide asemel teeks ta seda tehnoloogiaettevõtetega. Seega oleks saadik küll Palo Altos, kuid tema positsioon oleks tegelikult globaalse haardega. See annab võimaluse Eestil paremini positsioneerida ka teistes olulistes teemades, nagu näiteks kliima soojenemise mõjud ning terrorismivastane võitlus. Seal hulgas ka küberjulgeolekualased arengud ning sellega seonduvad privaatsuse kaitse ja eetilised küsimused.

Pole kahtlust, et suured tehnoloogiaettevõtted on väga mõjuvõimsad ning seda nii positiivses kui ka negatiivses mõttes. Neil on mõjuvõimu nii rahvusvahelistes suhetes, valimisprotsessides kui muus.

Seetõttu oleks uuel saadikul Silicon Valleys neli võtmeülesannet – partnerluste loomine, tehnoloogiafirmade arvamuste ja positsioonide kujundamisele kaasa aitamine, uute trendide võimalikult varajane märkamine ning oma lähetajariigis erinevate valdkondade inimeste sidustamine.

Kui Eesti haaraks kinni mõttest luua oma diplomaatiline esindus Silicon Valleysse, siis oleks ehk võimalik praegu ka Taaniga jõud ühendada ja teha koostööd. Oleme ju Taaniga paljudes valdkondades lähedastel positsioonidel.

Kui saata Silicon Valleysse saadik, siis muidugi ei piisa vaid senistest suurtest diplomaatilistest teenetest. Vaja on inimest (inimesi), kes tunneb valdkonda, on osav suhtleja, tunneb end mugavalt sotsiaalmeedias ja tehnoloogiamaailmas jne.

Seega kokkuvõtteks – kui Eesti tahab jätkuvalt olla e-arengute ja uute tehnoloogiate kasutuse esirinnas, siis ei saa tehtul passida, vaid tuleb olla sündmuste ja uute arengute keskpunktis. Hoida ennast kursis ja tasemel ning esindada Eesti huve valdkondades, millel on määrav tulevik.

Silicon Valleys peaks olema kogu Eesti riiki esindav saadik oma meeskonnaga ning mitte vaid ühe asutuse esindaja, sest seal sündivad arengud mõjutavad kogu riiki ja meid kõiki.