ID-kaarti tutvustavad materjalid Foto: Ilmar Saabas

JAHKristina Kallas, varivalitsuse hariduse ja lõimumise minister (Eesti 200)

Topeltkodakondsus de facto eksisteerib juba väga ammu ning on vale, et seda pole ka de jure ära korraldatud. On ju Eestis topeltkodanikke umbes 30 000. Praegu lähevad vastuollu kodakondsuse seadus ja põhiseadus, aga niisugune õigussegadus on väga halb. Ka viimasel ajal kirgi küttev Abhaasia eestlaste juhtum räägib õigussegadusest.

Lahendus seisneks selles, kui terve kodakondsuse seadus tõsiselt ette võtta. Vaja oleks täiesti uut seadust, mitte 1995. aasta oma, mis lähtus toonastest oludest. Iga parandusega läheb asi aina segasemaks ja lõpuks me ei teagi, milline on üldse meie kodakondsuspoliitika.

Uues seaduses peaksid aga olema veel selgemalt välja toodud jus sanguinis’e põhimõtteid, et Eesti territooriumil sündinud inimesed saaksid üldjuhul ka Eesti kodakondsuse, mitte me ei taastooda Vene kodanikke. Küsitluste järgi pooldab sellist varianti juba üle poole elanikest. See võiks muide olla ka küsimus, mida panna rahvahääletusele.

« Avalehele 122 Kommentaari