Reidi tee projekti rahastusest peaks 85% tulema Euroopa ühtekuuluvusfondist. Ühtekuuluvusfondist saavad toetust riigid, kelle kogurahvatulu elaniku kohta moodustab vähem kui 90% EL-i keskmisest. Fondi eesmärk on vähendada liikmesriikide ebavõrdsust ja edendada jätkusuutlikku arengut. Kuivõrd raha tuleb Euroopa Liidu eelarvest, sõlmis Eesti raha kasutamiseks partnerluslepingu, mis paneb paika investeerimisprioriteedid.

Võiks ju öelda, et iga liikmesriik kasutagu raha oma äranägemise järgi. Ent juhised on loodud selleks, et aidata mahajäävaid liikmesriike teistega samale tasemele.


Avalehele
29 Kommentaari
Loe veel: